Fag - og timefordelingsplan

 
8. Klasse
9.  Klasse
10. Klasse
RLE
1,5
1,5
2
 Norsk
5
5
5
Matematikk
4
4
4
Naturfag
3
3
3
Engelsk
2
2
3
Språklig fordypning
2
2
3
Samfunnsfag
2,5
2,5
3
Kunst og håndverk
2,2
1,5
2
Musikk
2
0
1
Mat og helse
0
3
0
Kroppsøving
3
3
3
Utdanningsvalg
 110 årstimer 8.-10.kl 
Valgfag
2
2