Fag - og timefordelingsplan

Fag-og timefordelingsplan

2014-2015
  årstimer 8. 9. 10.
RLE 153 2 1 2
Norsk 398 5 4 5
MAtematikk 313 3 4 4
NAturfag 249 3,5 2 3
Engelsk 222 2 3 3
Språk 222 3 2 2,5
Samfunnsfag 249 3 2,5 3
Kunst & Håndverk 146 2 1,5 1,5
Musikk 83 1 1 1
Mat & Helse 83 0 3 0
Kroppsøving 223 3 2,5 2,5
Valgfag 171 2 2 2
Utdanningsvalg 110 1 2 1